Category

Nieuws

Videobutler en Inter Visual Systems verstevigen partnerschap

By Nieuws

Op de dag van het 10-jarig bestaan van Videobutler, 7 juni jongstleden, ondertekenden Videobutler en Inter Visual Systems een samenwerkingsovereenkomst om de banden te bevestigen en samen te bouwen aan de toekomst van videoconferencing in de medische- en zorgsector.

Videobutler en Inter Visual Systems werken al jaren als partners succesvol samen en slaan nu de handen ineen om de processen rondom videogesprekken nog beter op elkaar aan te laten sluiten. De vernieuwde samenwerking heeft als doel om videoconferencing een geïntegreerd onderdeel van het werkproces te laten zijn, waarbij alle technische moeilijkheden en overige vragen ontnomen worden en het ziekenhuis of de zorginstelling volledig ondersteund en ontzorgd wordt.

Videobutler en Roommanagement

De vernieuwde samenwerking voorziet in een gezamenlijke uitwisseling van product- en marktkennis met betrekking tot de diensten Videobutler en Roommanagement. De Videobutler is een dienst waarbij een ‘ videobutler’ niet alleen de volledige video vergadering organiseert van begin tot eind, maar ook de ziekenhuisvergaderkamer overneemt in voorbereiding op elke vergadersessie. De nieuwe dienst RoomService, stelt de Videobutler in staat om op afstand de kamer technisch voor te bereiden op elk nieuw video overleg. Vanuit één bedieningspaneel kunnen verlichting, zonweringen en andere technische faciliteiten worden bediend.

Video conferencing in de medische- en zorgsector

“De trend die wij in de zorg nu zien is dat video conferencing naar een hoger plan gebracht wordt,”aldus Henk Smid, Business Development Manager van Videobutler. “Waar het gebruik van video conferences in veel ziekenhuizen al jarenlang wordt toegepast, ontstaat nu de behoefte om op een hoogwaardige manier veel meer partijen in deze video vergaderingen te betrekken. Dit kunnen contacten zijn binnen het ziekenhuis, bijvoorbeeld een specialist die vanaf zijn/haar werkplek mee vergadert, maar ook externe partijen die mee willen doen in bijv. een Multi Disciplinair Overleg (MDO). Daarnaast zien wij een groeiende behoefte ontstaan in het kunnen leggen van videoverbindingen tussen arts en patiënt. Van waaruit de arts vanaf zijn eigen kamer de patiënt kan bereiken op een plek naar keuze, thuis of op het werk.

Onmisbaar in deze omgeving van toenemende technieken en complexiteit is het inbrengen van een menselijke component, die deze complexiteit weg kan nemen: de Videobutler. De Videobutler assisteert in het voorbereiden van elk video gesprek, het organiseren van de vergaderingen en de begeleiding van de videoconference van start tot afronding.”

Robin Reusken, Business Team Manager Medical Team van Inter Visual Systems vult aan: “Wij verwachten samen met Videobutlervergaderprocessenverder te kunnen optimaliseren envideomeetings voor iedereen in de medische- en zorgsectortoegankelijk en effectief te maken.”

Over Videobutler

Videobutler maakt video vergaderen mogelijk door het leveren van een uiterst persoonlijke dienstverlening in combinatie met hoogwaardige apparatuur waar ook ter wereld. De inventieve Videobutlers vormen de kern van de business. Door een accurate voorbereiding creëren zij als het ware een ‘ pitstop’ om mensen met elkaar te verbinden via hoogwaardige videocommunicatie. Zo kunnen klanten probleemloos en stipt op tijd met elkaar communiceren.

Over Inter Visual Systems

Inter Visual Systems biedt al bijna een halve eeuw oplossingen op het gebied van professionele visualisatiesystemen. Als ervaren system integrator bieden wij passende, gebruikersvriendelijke oplossingen, die eindgebruikers maximale ondersteuning geven bij de uitvoering van hun taken. Onze organisatie is geheel ingericht op het ontwikkelen en implementeren van projecten voor beeld, geluid en besturing.

Patiënten Meander Amersfoort krijgen consult via veilige en stabiele videoverbinding

By Nieuws

Een afspraak met de medisch specialist kan tegenwoordig ook vanuit huis, via het computerscherm. Videoconsulten in de zorg hebben tot dusver veel last van haperende techniek, waardoor videogesprekken niet doorgaan of van slechte kwaliteit zijn. Meander Medisch Centrum in Amersfoort start nu op zes poliklinieken met de voorbereidingen van een nieuwe vorm van videoconsulten waarbij een speciale ‘videobutler’ van te voren zorgt voor een goede voorbereiding en storingsvrije techniek. Uitgebreide testen hebben de afgelopen maanden aangetoond dat met deze methode patiënt en arts voortaan de beschikking hebben over een veilige en stabiele verbinding.

In Meander worden jaarlijks 86.000 patiënten gebeld door hun arts, voor een tussentijds telefonisch consult. Dit zijn vooral mensen met een chronische ziekte. Videoconsulten vervangen de veelal telefonische consulten en geven het gesprek veel meer diepgang, omdat patiënt en arts elkaar ook kunnen zien. Meander kiest voor deze medisch-technische innovatie en digitale zorg, om daarmee extra service te bieden aan patiënten.

Menselijke tussenkomst via videobutler

Meander heeft in de afgelopen maanden een nieuwe vorm van videoconsulten getest, waarbij de spraak-beeldverbinding een week voorafgaand aan het consult wordt ingesteld en getest door een medewerker van het bedrijf Videobutler. De medewerkers van Videobutler hebben een lichamelijke beperking en werken vanuit huis. Hiervoor zijn door het bedrijf alle technische voorzieningen geregeld op en rond hun werkplek thuis.
Op afstand checken de videobutlers of de apparatuur van de patiënt goed werkt, helpen indien nodig bij de installatie en brengen de verbinding met het ziekenhuis tot stand. Is de verbinding eenmaal tot stand gekomen, dan kan dezelfde code voor vervolgconsulten gebruikt worden. Door deze persoonlijke aanpak lukt het om vrijwel alle consultgesprekken succesvol tot stand te brengen. Remko Brilman, directeur van Videobutler BV: “De tussenkomst van mensen om de verbinding tot stand te brengen, ontzorgt de arts en de patiënt. Hierdoor kunnen zij zich op het gesprek concentreren. De videobutlers kunnen niet meeluisteren en kunnen ook niet het EPD inzien. Het systeem is daarnaast zeer goed beveiligd.”

Lichaamstaal spreekt mee

De ervaringen van deze nieuwe methode zijn positief. Dr. Lioe-Ting Dijkhorst-Oei, internist-vasculair geneeskundige in het Amersfoortse ziekenhuis, vindt vooral de laagdrempeligheid belangrijk. “Bijna al mijn patiënten maken in hun dagelijks leven gebruik van computer, tablet of mobiel, ook de 60- en 70-plussers. Deze nieuwe manier van spreekuur houden sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van mijn patiënten. Bovendien biedt het videoconsult mij een veel betere kijk op hoe de patiënt erbij zit. Met een telefonisch consult moet je veel meer tussen de regels door proberen te luisteren. Bij een videoconsult spreekt ook de lichaamstaal mee.”

Videoconsults zijn al ingeburgerd op drie poliklinieken in Meander Medisch Centrum: cardiologie, interne geneeskunde en longgeneeskunde. Ze worden nu ook ingevoerd bij de afdelingen gynaecologie/verloskunde, dermatologie en kindergeneeskunde. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Amersfoort Eemland. Met hun maatschappelijke betrokkenheid in de zorg en als partner in kennis en innovatie dragen ze bij aan een ‘Digital Healing Environment’ voor de patiënten van Meander. De Cisco‐technologie en apparatuur die hiervoor nodig zijn, zijn deels bekostigd door Stichting Voorzorg Utrecht.

Landelijke trend

Met de invoering van videoconsults kiest Meander Medisch Centrum voor een eigentijdse manier van patiëntenzorg. Deze efficiënte en online communicatie sluit goed aan op de Digitale Versnelling Nederland (digitalisering van de samenleving) en op de Agenda voor de Zorg (innovatie in digitale zorg en actief betrekken van patiënten bij de zorg).

Surface Hub Misco Magazine

Team Up Room in Misco magazine

By Nieuws

De Surface Hub. De samenwerkingstool die u gezien moet hebben.

In het nieuwste magazine van onze partner Misco wordt aandacht besteed aan de indrukwekkende Surface Hub van Microsoft. IMOTIONS organiseert regelmatig demosessies met Misco in onze demoruimte Team Up Room in Amsterdam. Bij de Surface Hub levert IMOTIONS ook haar exclusieve dienst de Videobutler een jaar lang gratis.

Lees het complete artikel op pagina 30 in het Misco Magazine online.

Misco en Imotions werken samen aan Videobutler

By Nieuws

Videoconferencing maakt een enorme vlucht door. Maar het opzetten van videocalls, met name internationaal, kan technisch een forse uitdaging zijn. Het Nederlandse bedrijf Imotions heeft daarom de Videobutler ontwikkeld, menselijke hulp op afstand bij het regelen van videovergaderingen. De Videobutlers zelf zijn mensen met een fysieke beperking die het werk vanuit hun eigen huis kunnen uitvoeren. Imotions werkt hierbij samen met Misco, dat de Microsoft Surface Hub levert.

Bron: Dutch IT-channel

Inter Visual Systems en IMOTIONS bundelen krachten

By Nieuws

Video conference is een oplossing die de afgelopen jaren steeds vaker onderdeel uitmaakt van een in te richten vergaderruimte. Om bedrijven te begeleiden bij het optimaliseren van hun vergaderprocessen en het gebruik van hun vergaderruimtes hebben Inter Visual Systems en IMOTIONS besloten hun krachten te bundelen in een partnership.

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over de diensten van Videobutler? Wij komen graag u de mogelijkheden laten zien.

Afspraak maken

Contact

Videobutler
Science Park 402
1098 XH Amsterdam
The Netherlands

T +31 (0)20-7231000